Legalna aborcja w Europie - w jakich krajach?

Aborcja to temat, który od lat budzi wiele emocji i kontrowersji na całym świecie. Prawo do aborcji jest różnie uregulowane w poszczególnych krajach, od całkowitych zakazów po stosunkowo liberalne przepisy. W Europie, kontynencie o różnorodności kulturowej i prawnej, sytuacja prawna aborcji znacząco różni się w zależności od kraju. W tym artykule przyjrzymy się, w których krajach europejskich legalna aborcja jest dostępna i jakie są główne zasady jej przeprowadzania.

PRAWOABORCJA

Kamila

6/15/2023

Legalna aborcja w Europie: w jakich krajach?

Aborcja to temat, który od lat budzi wiele emocji i kontrowersji na całym świecie. Prawo do aborcji jest różnie uregulowane w poszczególnych krajach, od całkowitych zakazów po stosunkowo liberalne przepisy. W Europie, kontynencie o różnorodności kulturowej i prawnej, sytuacja prawna aborcji znacząco różni się w zależności od kraju. W tym artykule przyjrzymy się, w których krajach europejskich legalna aborcja jest dostępna i jakie są główne zasady jej przeprowadzania.

Aborcja w Europie: kraje o liberalnym podejściu

Na czele państw europejskich o najbardziej liberalnym podejściu do aborcji znajdują się Holandia i Belgia, gdzie aborcja jest dozwolona na życzenie kobiety do odpowiednio 24. i 12. tygodnia ciąży. Podobne regulacje obowiązują w Szwecji, gdzie aborcja jest legalna do 18. tygodnia ciąży. Kolejnym krajem o stosunkowo liberalnych przepisach jest Finlandia, gdzie aborcja jest dozwolona na wniosek kobiety do 20. tygodnia ciąży pod pewnymi warunkami.

W Hiszpanii i Portugalii aborcja jest legalna na życzenie kobiety do 14. tygodnia ciąży, a w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak zagrożenie zdrowia kobiety lub wady płodu, okres ten może być przedłużony. Francja również umożliwia aborcję na życzenie do 12. tygodnia ciąży, z możliwością przedłużenia terminu w szczególnych przypadkach.

Wielka Brytania (z wyjątkiem Irlandii Północnej, gdzie przepisy były znacznie bardziej restrykcyjne do niedawna) pozwala na przerywanie ciąży do 24. tygodnia pod określonymi warunkami, takimi jak zagrożenie zdrowia fizycznego lub psychicznego kobiety.

Kraje o restrykcyjnych przepisach

Na drugim biegunie znajdują się kraje, w których prawo do aborcji jest znacznie bardziej ograniczone. Malta jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie aborcja jest całkowicie zakazana bez wyjątków. Polska również należy do państw o restrykcyjnych przepisach, gdzie aborcja jest legalna tylko w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego oraz poważnego uszkodzenia płodu.

Irlandia, po historycznym referendum w 2018 roku, złagodziła swoje przepisy dotyczące aborcji, legalizując ją do 12. tygodnia ciąży na życzenie kobiety i w określonych przypadkach po tym terminie.

Różnorodność regulacji

Wiele europejskich krajów przyjmuje pośrednie podejście do regulacji aborcji, pozwalając na jej przeprowadzenie pod pewnymi warunkami. Na przykład, Niemcy i Włochy zezwalają na aborcję na życzenie kobiety do 12. tygodnia ciąży, pod warunkiem przejścia przez procedurę doradczą. W Czechach i Słowacji, aborcja jest dostępna na życzenie do 12. tygodnia ciąży, a w Norwegii – do 12. lub 18. tygodnia, w zależności od okoliczności.

Podsumowanie

Legalna aborcja w Europie charakteryzuje się dużą różnorodnością regulacji, od pełnej legalności na życzenie kobiety do całkowitych zakazów. Dostęp do aborcji jest ważnym aspektem praw kobiet, a dyskusja na ten temat pozostaje żywa i często kontrowersyjna. W każdym z europejskich krajów obowiązują różne przepisy, które są odzwierciedleniem lokalnych wartości, tradycji i debat społecznych.